A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Hooks has a deprecated constructor

Filename: libraries/Hooks.php

Line Number: 30

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Config has a deprecated constructor

Filename: libraries/Config.php

Line Number: 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_URI has a deprecated constructor

Filename: libraries/URI.php

Line Number: 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Router has a deprecated constructor

Filename: libraries/Router.php

Line Number: 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Output has a deprecated constructor

Filename: libraries/Output.php

Line Number: 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Input has a deprecated constructor

Filename: libraries/Input.php

Line Number: 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Language has a deprecated constructor

Filename: libraries/Language.php

Line Number: 27

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Base has a deprecated constructor

Filename: codeigniter/Base5.php

Line Number: 33

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Controller has a deprecated constructor

Filename: libraries/Controller.php

Line Number: 30

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Loader has a deprecated constructor

Filename: libraries/Loader.php

Line Number: 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_DB_driver has a deprecated constructor

Filename: database/DB_driver.php

Line Number: 31

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: database/DB.php

Line Number: 133

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Session has a deprecated constructor

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 27

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/web120/d3/57/51650157/htdocs/olburgenrha.nl/system/libraries/Exceptions.php:166)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 661

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Model has a deprecated constructor

Filename: libraries/Model.php

Line Number: 27

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: database/DB.php

Line Number: 133

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Footer has a deprecated constructor

Filename: hooks/footer.php

Line Number: 3

[informatie] Oranjestichting Olburgen & Rha
#fd2105 url(/media/layout/trans.gif)
#d8d8d8 url(/media/layout/trans.gif)
#666 url(/media/layout/trans.gif)
url(/media/layout/tiled.gif)
url(/media/layout/tiled.png)
url(/media/layout/tiled3.jpg)
url(/media/layout/tiled2.jpg)
url(/media/layout/tiled1.jpg)
url(/media/layout/tiled.jpg)

Bestuur

2016-12-19 00:00:00

 Bestuur

Voorzitter Hans Rewinkel
Penningmeester Thea Lebbink
Secretaris Prisca Willemen

 

KvKnummer
41039874
 
Bankrekeningnr
NL 56 RBRB 0827.7742.30
   
tnv Oranjestichting Olburgen/Rha

Leden

Meindert Beulenkamp  
Marcel Aal  
Hans Aal  
Wim Lebbink  
Wolter Kreuzer  
Jelmer Bremer  
Cliff den Boesterd  
Janneke Nieuwenhuis  
Koen Verhoeven
Willie Rewinkel
 

 

Contactadres

Oranjestichting Olburgen - Rha
Zandweide 4
7225 NE OlburgenOptochtreglement

2016-12-19 00:00:00

1. Algemeen.

1.1 Iedereen kan, al dan niet met een voertuig, aan de optocht deelnemen, mits men zich aan de volgende voorschriften houdt.

1.2 Iedere deelnemer aan de kermisoptocht, georganiseerd door Oranje Stichting Olburgen – Rha heeft kennis genomen van dit regelement en dient op de hoogte te zijn van de bepalingen van dit reglement. Hij of zij zal zich houden aan deze regels. Door inschrijving als deelnemer van de optocht onderwerpt zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen in dit reglement.

1.3 De Oranje Stichting is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.

1.4 Alle deelnemers verplichten zich, met betrekking tot de start- en opsteltijd en plaats, aanrij- en optocht route, te houden aan de aanwijzingen van de Politie, verkeersregelaars en leden van de Oranje Stichting.

1.5 In gevallen waarin dit reglement niet  voorziet beslist de Oranje Stichting.

1.6 Iedere deelnemer krijgt een startnummer uitgereikt. Dit nummer dient tijdens de optocht, duidelijk en goed zichtbaar meegevoerd te worden.

1.7 Deelnemers aan de optocht worden er nadrukkelijk op gewezen zelf de route te inspecteren en te beoordelen betreffende lengte, breedte en hoogte, zodat je onbelemmerd de optocht kan beginnen en eindigen.

1.8 Optocht deelnemers waarvan de creatie geheel of gedeeltelijk is gekocht, gehuurd of geleend is het toegestaan om buiten mededing aan de optocht deel te nemen. U ontvangt wel het start geld.

 

2. Gedragsregels tijdens optocht.

2.1 Deelnemers dienen aanwijzingen van de Oranje Stichting en verkeersregelaars tijdens de optocht op te volgen.

2.2 Het alcohol gebruik dient tot een minimum beperkt te worden, met name bestuurders van voertuigen e.d.

2.3 Bestuurders van de trekkende eenheden of anderszins in de optocht rijdende voertuigen dienen zich te houden aan de regels van de wegen verkeerwetgeving. De politie kan indien zij dit wenselijk acht een alcohol controle uitvoeren.

2.4 Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft, voor dan wel achter, is het verplicht om minimaal twee personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen. Dit is zowel voor de veiligheid van de deelnemers alsmede voor de veiligheid van de toeschouwers.

2.5 De gebruikte wegen , dienen na de optocht schoon en onbeschadigd te worden achtergelaten. Bij nalatigheid zal het op uw kosten van gemeentewege worden gereinigd dan wel hersteld.

2.6 Het is niet toegestaan om op eigen gelegenheid bomen of andere beplanting langs de route te snoeien, dan wel weg meubilair te verplaatsen of te verwijderen.

 

3. Diskwalificatie, startverbod en verwijdering uit de optocht.

 3.1 De Oranje Stichting  kan besluit tot diskwalificatie , startverbod en / of verwijdering uit de optocht in geval van onderstaande situaties:

3.1.1 Er sprake is van overmatig drankgebruik van de deelnemers aan de optocht.

3.1.2 De aanwijzingen van de Oranje Stichting leden / verkeersregelaars niet worden opgevolgd of opzettelijk worden genegeerd.

3.1.3 Niet wordt voldaan aan het gestelde in dit reglement.

 

4. Aansprakelijkheid.

4.1 De Oranje Stichting is niet verantwoordelijk voor eventuele vermissing van goederen van deelnemers en bezoekers van de optocht.

4.2 De Oranje Stichting is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel van de deelnemers en bezoekers van de optocht, opgelopen in het kader van de optocht.

4.3 Schade van welke aard dan ook, is nimmer verhaalbaar op de Oranje Stichting. Iedere deelnemer wordt geacht volgens het burgerlijk wetboek een W.A. verzekering te hebben afgesloten.

4.4 Schade aan derden bijvoorbeeld veroorzaakt door spuiten met water, etc. of aan de deelnemers van de optocht, waarbij geen aansprakelijke bekend is, is niet verhaalbaar op de Oranje Stichting en valt onder een “aanvaardbaar risico”.

4.5 De Oranje Stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade welke ontstaan is door voertuigen in welke zin dan ook, b.v. het losschieten van een wagen of een persoon onder de wagen etc. en valt ten allen tijden onder de W.A.M. verzekering van het  trekkende voertuig die extra verzekerd dient te zijn voor evenementen en kermisoptochten. Dit dient de eigenaar van de trekker bij zijn verzekering na te vragen of hiervoor bij zijn verzekering extra te verzekeren.

Zie hiervoor tevens de bijgevoegde brief.

 

Onder voorbehoud van alle rechten.
Oranjestichting Olburgen – Rha,
Zoals besloten juni 2009.Reglement vogelschieten

2016-12-19 00:00:00

Opgave bij Hans Aal en Meindert Beulenkamp

 1. Schutters vanaf 16 jaar mogen deelnemen.
 2. Iedere schutter mag voor maximaal 2 schoten inschrijven.
 3. Inschrijven kan t/m de 1e ronde.
 4. 1e schot wordt bepaald door het trekken van een lotje met nummer (mag niet ingeruild worden).
 5. Evt. 2e schot wordt bepaald door inschrijving op volgorde van aanmelding.
 6. Vanaf 2e ronde wordt alleen op de romp geschoten en zijn plaatsvervangers niet toegestaan. Evt niet afgeschoten onderdelen (kop, staart en/of vleugels) worden dan verloot onder de schutters.
 7. Alleen (oud) inwoners en partners van (oud) inwoners kunnen in aanmerking komen voor het koning(in)schap. Overige schutters mogen alleen de 1e ronde meeschieten
 8. Indien de vogel in de 1e ronde valt, dan zal het koning(in)schap worden verloot.
 9. Kosten één schot per ronde = € 8,00. Twee schoten per ronde € 15,00
 10. Na de 3e ronde per schot € 1,00 bijbetalen.
 11. De koning(in) komt in aanmerking voor de hoofdprijs van € 100,00 en een blijvende herinnering.

 Wijzigingen onder voorbehoud / juli 2010